Privacy verklaring

Privacy verklaring

 1. Van Haren Publishing vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn abonnees, klanten en bezoekers van zijn website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. Van Haren Publishing gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van abonnees en klanten. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
    – een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of

  – dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen de Consumentenbond en de consument in kwestie; en/of

  – dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of

  – dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of

  – na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument.

 3. Van Haren Publishing houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. Ook houden wij ons aan de regels van het ‘Bel-me-niet’-register.

Voor vragen en/of opmerking, gelieven te mailen naar Info@vanharen.net

Please wait...

X

Added to your cart